Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 14, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς