Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 18, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς