Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς