Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 21, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς