Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 23, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς