Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 24, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς