Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 25, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς