Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 3, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς