Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 30, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς