Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 5, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς