Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 8, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς