Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 9, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς