Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 12, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς