Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 15, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς