Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 16, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς