Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 17, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς