Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 18, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς