Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 20, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς