Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 24, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς