Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 27, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς