Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 28, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς