Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 29, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς