Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 6, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς