Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 7, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς