Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 8, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς