Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 2, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς