Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 3, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς