Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 6, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς