Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 7, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς