Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 2, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς