Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 3, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς