Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 5, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς