Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 6, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς