Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 7, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς