Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 8, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς