Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 12, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς