Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς