Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 22, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς