Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 23, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς