Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 1, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς