Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 11, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς