Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 12, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς