Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 14, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς