Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 16, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς