Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 18, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς