Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 19, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς