Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 20, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς