Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 22, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς