Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 24, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς