Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 25, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς